0 507 762 71 34

fümigasyon hizmetleri

-Fümigasyon nasıl yapılır ?

Fümigasyon, bir tür zararlılardan korunma metodudur. Zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakteriler, kapalı bir ortamda gaz halde kimyasal maddeler (fumigant) verilerek boğulur.

Fümigasyon tehlikeli bir operasyondur, ve genellikle fumigasyonu gerçekleştirecek işletmelerden resmi sertifika gibi yasal gereksinimler istenir. Fumigasyon başka evreleri de gerektirir. İlk olarak Fumigasyon yapılacak alan sızdırmaz bir çevrede olmak zorundadır. Daha sonra fumigant, fumige edilecek alana salınır. Sonra bu alan belli bir süre boyunca böyle tutulur ki fumigant tüm alana yayılsın ve kurtulunmak istenen zararlıları öldürsün. Sonra bu alan havalandırılır ve zehirli fumigant gazların uzaklaştırılması sağlanır ki insanların girebilmesi için güvenli olsun. Bu çevredeki doğru havalandırma fumigasyonun durumundan dolayı kritiktir. Fumigant gazlarının kaynağı ile fumige edilen ürünü ayırmak önemlidir. Her ne kadar ürün artık güvenli ise de alanda halen zararlı seviyede fumigant gaz olabilir. Gaz kaynağı tamamen tükenmiş de olsa alandaki hava iyice havalandırılmadığı sürece hâlâ havada zararlı seviyede fumigant olabilir.

Fümigasyonun nedir?

Böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda ( belirli bir ısıda ve miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir. Fümigasyon oldukça tehlikeli operasyondur ve genellikle Fümigasyon işlemini gerçekleştirecek firmalardan resmi sertifika gibi yasal belgeler istenir. Fümigasyonyapmak daha başka evreleri ve aşamaları da gerektirir. Öncelikle Fümigasyonuyapılacak alan sızdırmaz bir çevrede olmak zorundadır.

Fümige edilecek yer açık alan ise veya hava alacak çok açıklığı varsa, fümige yapacak teknisyenler tarafından, Fümigasyon yapılacak alan çadır, branda vb. örtülerle dış etkenlere ve hava akımına karşı izole edilir. Alan Fümigasyon yapmaya elverişle hale geldikten sonra fümigant, fümige edilecek alana salınır. Sonra bu alan belli bir süre boyunca dış çevreden izole edilmiş bir şekilde böyle tutulur ki fümigant tüm alana yayılsın ve kurtulmak istenen zararlıları öldürsün. Daha sonra fumige edilen bu alan havalandırılır ve zehirli fümigant gazların uzaklaştırılması sağlanır. FÜMİGASYONUNUN ÖNEMİ: Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir. Bu işlem insektisit, fungusit, rodentisit, nematosit ve akarisitlerle mücadelenin güç ve imkansız olduğu hallerde baş vurulan son çaredir.

MERSİN HAŞERE İLAÇLAMA 0507 762 71 34