Mersin Sinek İlaçlama

Sivrisinek cilde en yakın olan damarı tespit ettikten sonra alt ve üst çene yardımıyla altı bıçaktan oluşan kesme sistemiyle deriyi derinlemesine keser. Kan emmeden önce bölgeye kendi vücutlarında bulundurdukları tükürüğü salgılar. Bu bıçaklardan birinden akıtılan sıvı dokuları uyuştururken aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kanın dişi sivrisineğin karnına doluşunu devam ettirir.

Misyonumuz
Daha çok açık yerler yüz, boyun, el, kol, bacak gibi bölgeleri sokar. Burada rastladıkları bir kılcal damar ya da dokular arasına sızan kandan beslenir. 1-2 dakika 2 mm küp kan emerek doyar. Deldikleri bölgede irritasyona, kaşıntı ve kızarıklığa neden olur.

Bazı organizmalarda alerjik reaksiyonların gelişmesine de sebep olabilir. Bu nedenle insanları rahatsız eder, hayvanlarda süt ve yumurta azalmasına sebep olur.

Vektörlükleri biyolojik vektörlüktür. Anofel türü sıtmanın taşınmasında asıl rolü üstlenir. Bundan başka filariyazis, sarı humma, dang ve bazı virütik enfeksiyonların taşınmasını sağlar.

Sivrisinekler kan taşıdıkları için hastalık bulaştırma riskleri vardır. Örneğin sarı humma, fil hastalığı ya da sıtma gibi parazit hastalıklarını taşıyabilir. AIDS'e sebep olan HIV virüsü ise bu canlılarda gelişme ortamı bulamaz. Virüsler sivrisinekler tarafından taşınmaz.
Sivrisineğin insanlara taşıdığı ülkemiz ve dünyadaki en önemli hastalık sıtmadır (malaria).

Sivrisineklerle Mücadele / İlaçlama Yöntemleri Sivrisinekle mücadelede başarı elde edebilmek için entegre mücadele yöntemi, yani kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin tamamı belirli bir plan ve disiplin içinde uygulanması şarttır. Mücadele yöntemleri aşağıda verilmiştir. Sivrisineklerle Mekanik (Fiziksel) Mücadele
Bu mücadelenin amacı, sivrisinek jitlerinin ve ergin habitadların ıslahı ve ortadan kaldırılmasıdır. Mekanik mücadele kapsamında, su birikintilerinin ortadan kaldırılması, bataklıkların ıslahı ve kurutulması, dere göl ve havuz kenarındaki otların temizlenmesi, su depolarının üstlerinin kapatılması,
sulama kanallarının üstlerinin kapatılması ve durgun su oluşumunun önlenmesi, drenaj kanalları, su kuyuları, fosseptikler, havuzlarda ıslah çalışmaları, evlerde ve depolarda tel kafes, perde, cibinlik gibi önlemlerin alınması, vücudun açık kalan bölgelerine uzaklaştırıcı kremlerin sürülmesi vb. uygulamalar yer alır.

Sivrisineklerle Biyolojik Mücadele Sivrisineklerin larva ve ergin dönemlerinde birçok doğal düşmanları vardır. Bunlar;
Larva döneminde : Plecoptera (taş sinekleri), odonata (su bakterileri), balıklar (gambusia türü) etkilidir.
Ergin döneminde : Kuş, kurbağa, kertenkele vb.

Sivrisineklerle Kimyasal Mücadele / İlaçlama İnsektisitlerin kullanımı ile yapılan kimyasal mücadele / ilaçlama yöntemi 4 şekilde uygulanmaktadır.

Kapalı Alan Kalıcı Uygulaması
sinek ilaçlama, sivrisinek ilaçlamaBu uygulamada, ilaçlama yapılan yerde uzun süre kalarak etki gösteren insektisitler boş (içinde insan ve hayvan olmayan) kapalı alanlara püskürtülür. Bu tür insektisit uygulaması daha çok sıtma taşınmasının önlenmesi amacıyla uygulanır. Sivrisineklerin üreme alanlarına etkisi yoktur.
Kalıcı insektisit uygulaması, hem ortamdaki sivrisinekleri öldürerek hem de ölmeyenlerin ömürlerini kısaltarak etkili olur.

Hedef alan : Sivrisinek ilaçlaması yapılırken insanlar ve evcil hayvanlar bulunmamak kaydıyla kapalı alanlardaki tüm duvarlar, tavanlar, oturma ve yatak odaları, hayvan barınakları hedef alanlardır. İlaçlama yapılırken çamur vb. malzemeyle kaplı gözenekli duvarlar, yağlı boyalar ve alkali temizleme ürünleri gibi faktörlerin kalıcı etkiyi azaltabileceği unutulmamalıdır. Uygulama yöntemi : Sivrisinek ilaçlamasında sıklıkla elle kullanılan basınçlı püskürtme cihazları kullanılır. Genelde suda dağılabilir toz ve emülsiyon konsantre fomülasyonlu insektisitler tercih edilmelidir. Uygulama sıklığı : Sivrisinek ilaçlama periyodu, insektisitin kalıcı etki süresine, uygulama dozuna, uygulama yüzeyinin özelliğine, sivrisineğin biyolojik aktivitesine, sıtma taşınma mevsimine ve iklim koşullarına göre değişir. Kalıcı insektisit uygulaması, sıtma taşınma mevsiminde hemen önce yapılmalıdır. Fakat yüzeylerin yıkanması, badana yapılması, islenmesi vb. durumlarda uygulama tekrarlanabilir. Önlemler : Sivrisinek ilaçlaması yapan işçilerin, halkın ve evcil hayvanların uygulama sırasında kaza sonucu veya ilaçlara uzun süre temas etmeleri ile oluşabilecek zehirlenmelere karşı gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır. sinek ilaçlama, ankara sivrisinek ilaçlama Ev İçi Kişisel Mücadele Bu kapsamda evlerde ve diğer kapalı alanlarda kullanılan ilaçlı cibinliklerden, sivrisinek kangallarından, ısıyla buharlaşan mat ve likitlerden, aerosollerden ve tuzak yemlerden kullanılmaktadır.